Представления

27 май 2021 от 19:00 в Галерия Доза, ул Самуил 52- ТУК И СЕГА предтавя “Театърът на твоята история”

24.04.2021 ot 19:00 ч в Галерия Доза, ул. Самуил 52- Театърът на твоята история!

25 март 2021 от 19:00 ч в Галерия Доза, ул Самуил 52- Театърът на твоята история!

27 март 2021- Фестивал на авторския театър в Нов театър НДК, бул. България 1

ЧЕТВЪРТИЯТ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА ще има представления на “Тук и сега” от Октомври 2020 до месец Май 2021 от 19,00 ч. в ГАЛЕРИЯ ДОЗА на ул. Самуил 52. За повече информация 0886194492

ВТОРИЯТ ВТОРНИК ОТ МЕСЕЦА ОТ 19,30ч. в Арт зала “Хайтов”, ул Ю.Гагарин 7, от страната на на ул. “Жолио Кюри”, бившето кино Изток (сега Billa)  представления на Dramedy Theatre Playback- обучаеми на “Тук и сега”- от месец Октомври 2020г. до месец Юни 2021:   

5 ноември 2020 от 19 ч представление в Бургас

6 ноември 2020 от 19 ч представление във Варна

7 ноември от 18 ч Уъркшоп “Събуди твореца в себе си”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s