Playback театър в бизнеса

IMG_3307

Иновация, която създадохме да визуализира по незабравим начин постиженията на Вашата организация, която:

– помага на екипите в организациите да визуализират по незабравим начин своите постижения
– помага на участниците в обучения да бъдат мотивирани и вдъхновени да прилагат наученото
– подпомага развитието на по-добра работна среда

wave

– може да бъде част от Вашето годишно тържество за приключване на годината
– може да бъде елемент от Ваша обучителна програма
– може да се провежда като самостоятелна обучителна дейност

wave

– протича съобразно Вашите изисквания за продължителност
– на избрано от Вас място в България и Европа
– на посочен от Вас език (български или английски)

wave

За повече информация и записвания:

E: theatrehereandnow@gmail.com
T: +359 886 194 492, лице за контакт: Цвета Балийска
W: http://www.theatrehereandnow.wordpress.com
F: Playback Theatre “Here and Now”

wave

*Как възникна идеята?

В нашата работа ние помагаме на хората да се свържат със своите емоции, което им помагат да бъдат по-уверени и по-щастливи в своя личен и професионален живот. Чрез Playback представленията те преживяват важни за тях моменти и ги интегрират в себе си.

Замислихме се как всяка година организациите провеждат свои годишни заключителни тържества или срещи, на които отчитат своите резултати и успехи. И като Playback практици си зададохме въпроса, доколко екипите, които присъстват успяват да се свържат с представените данни за техните постижения и дали това повлиява по някакъв начин на тяхната мотивация?

Опитът ни от участия в конференции и обучения показва, че включването на Playback подход повишава вниманието на публиката, засилва техния интерес и мотивация да вникнат в посланията, които им се отправят.

Така се оформи идеята за ТЕАТЪР НА НАШИТЕ ЕКИПНИ УСПЕХИ.