Цвета Балийска на Национална конференция по психодрама 2017

Цвета Балийска получи покана да представи playback театъра на Национална конференция по психодрама 2017г. с тема “Playback театърът- история и теория”.

В психодрама средите има погрешно схващане, че playback театърът е разклонение на психодрамата, затова беше чудесна възможност да се предоставят  данни и статии от основателя Джонатан Фокс, които обясняват подробно истината около създаването на playback театъра.

Можете да видите презентацията, която основателят на “Тук и сега” изнесе пред участниците в конференцията. Интересна информация, която Цвета получи след това беше, че през 1990 г Мариане Тоблер е била първият обучител, по покана на Йорк Бурмайстер в рамките на психодрама обузение София 2 в НБУ.

badj_psihodrama

Letter_invitation_Balijska_053_.09.2017

Playback theatre_istoria i teoria_2017_1